yardırmak

günümüzde zor şart ve koşullara karşı ilerlemek anlamında kullanılan -espri yüklü- sözcük.
(bkz:yarmak)