ülkenin pür melali

bugünkü iktidarın durumunu, ve daha da önemlisi iktidara destek veren geniş kitlenin psikolojisini ''makyavellist'' bir propagandayla açıklamak iyi niyetli bir çaba da olsa, yanılgı içinde bir tabloya bakıyor olmak demektir.
son üç yıldır yaşadığımız siyasetin ruhu faşizmin esin kaynağı kitle psikolojisi teorisinin mimarlarından fransız sosyolog gustave le bon'un tarif ettiği ruhtur.
gustave le bon; kitlelerin telkine yatkın, bilinç dışının egemenliğine girme güdüsünün kuvvetli olduğunu söyler. olgulara göre değil, imgelere göre hareket ederler. le bon'un fikirlerini çevirmiş osmanlı'nın son dönem aydınlarından abdullah cevdet, kitle psikolojisinin kalabalıklar içindeki bireylerin 'aklını alan' bu dinamiğine, 'cumhur ruhu' der.

bugün muhalefete yaratıcı hiç bir eylem ve tutum içinde olmadığı için deli gibi kızıyoruz. anca durum koşullarının tahlilini yapıyorlar. demem o ki dostlar, bunu bile beceremiyorlar.
Güven Sözlük