soyut edebiyat

yeryüzünün yazın birikiminde eksikliğine inandığım bir edebiyat türüdür.
Güven Sözlük