sistem insanı

bir kaç başlık altında ele almaya çalışacağım günümüz insan modelidir. ve bu insan modeli, sistemli kötülüğün çarkları tarafından profosenel olarak bu hale getirilmektedir.

esas yaşam hedefi bir araba, aile, daire sahibi, günlük standart tüketici olabilmektir. toplumsallığı anlamı en sufti bireyci ihtiraslar için bir kenara bırakılabilir. hafızasızlaştırıldığı için de tarihten kopmuştur. felsefesizdir. ya da en dar faydacılık dışında bir mutluluk felsefesinin olabileceğine inanmaz.

görünüşte moderndir. içerikte ise en kof, içi boşaltılmış en karanlık emeller (faşizm) için koşmaya hazırlanmış "vatandaş sürüsü" "kitle toplumu" bireyi daha doğrusu bireysizliği söz konusudur.
Güven Sözlük