seks ve iktidar ilişkisi

seks kadar hiç bir araç topluma karşı savaşta etkin rol oynayamaz. günümüzde hegemonya tarafından cinsel eylem bir iktidar eylemine dönüştürülmüştür. tüm homo ve hetero cinsel ilişki biçimlerinde iktidar ilişkisi belirleyici rol oynamaktadır. kadın kendini seks meta, erkek ise kendini iktidar aracı olarak var ederek hem kendilerini, hem de toplumu ; sadece ahlaki bir yozlaşmaya değil, iktidar savaşının kurbanları haline de getirmiş oluyorlar.
Güven Sözlük