rönesans

rönesans, kelime anlamı olarak "yeniden doğuş" demektir. 15-16. yüzyıllarda ortaya çıkmış ve hızla yayılmıştır. rönesans tanımı biraz antik yunan, eski roma uygarlıklarına atıfta bulunuyor olsa gerek ki avrupa kıtasında rönesans' ın yarattığı etkiye benzer başka bir oluşuma rastlayamayız.

rönesans'ın başlamsına etki eden faktörler olarak, avrupa'dan arap topraklarına düzenlenen haçlı seferleri ile antik yunan ve eski roma tarihçileri, düşünürleri ve sanatçılarının arapçaya çevrilmiş kaynakları ile istanbul'un fethi gerçekleştiğinde bizans uyruklu aydınların avrupa'ya göçüne izin veren fatih sultan mehmet'in fermanının etkisi olduğu düşünülmektedir.

antik yunan ve eski roma düşünürleri, sanatçıları platon, çiçero, sophokles, virgil, domestan, tacitus'ların eserleri avrupa'ya ulaşmış bu eserlerin yaydığı insan güçlü bir varlıktır, yaşadığımız dünya çekici ve insan için içkindir, cennet-cehennem gibi soyut başka dünyalar ile avunmanın anlamı yoktur anlayışı, engizisyon ve skolastik düşüncenin sınırlayıcı, kısıtlayıcı etkisine üstün gelecek etkiyi yaratmıştır. bu etki düşünce dünyasından sanata, sanattan edebiyata, müziğe, mimariye ve en önemlisi düşünce alanında yarattığı etki ile 18. yüzyıl avrupa siyasetine (1789 fransız burjuva devrimi) etki edecek kadar güçlü olmuştur.
avrupanın kırılma noktasıdır. özellikle mimarisine büyük bi sevgim olduğu doğrudur.
siyah beyaz animasyon film vardı bu isimde. izlemeyen yazarlara vakitleri olunca tavsiye ederim.
ülkemize bir türlü gelmeyen aydınlanma hareketidir.
t.c.c.b.'na kütüphaneyi yapan inşaat şirketinin ismi.
osmanlıdan bir şekilde bilim insanları vs avrupaya giden bilimsel bilgilerin etkili olduğu söylenir. osmanlı zamanında bilimsel keşifler konusunda avrupaya oranla daha başarılı olduğumuz gerçeği insanı gururlandırıyor. iskenderiye kütüphanesinin yakılması hypatia'nın öldürülmesi gibi vahşice bilimi baltalayan avrupanın bizle yarışamadığı zamanları gösterir. şimdiyi tartışırsak iki sayfa yazı yazılırda o zaman için durumlar farklıymış.
Güven Sözlük