postmodernizm

modernizm akımının ikinci dünya savaşı ve sonraki dönemlerde sıçışa geçmesi ile birlikte birden bire parlayan akım. katı modernizmin yerine sentezci bir altertanif sunar.
Güven Sözlük