pomakça

günümüz bulgaristan sınırları içinde kalan coğrafyadan osmanlı-rus harbi* sebebiyle vatanlarından sürülmüş ve soykırıma uğramış müslüman bulgarların hâlen konuştuğu bulgarcadır.