nazım hikmet vs ahmed arif

çok yakın zamana kadar en sevdiğim şairin ahmed arif olduğunu söylerdim. en sevdiğim şiir de suskundu. kısa bir zaman önce bunun sebebinin, edip cansever şiirlerine doğru yerden dalışlar yapmadığım için olduğunu anladım. sanırım edip cansever dilimizin en iyi şairidir. çağrılmayan yakup şiiri ise en güzel şiiri. ama bu tabii ki ahmed arif'i kötü bir şair yapmaz.

şairleri yarıştırmak çok çirkin ve magazinsel bir şeydir. şairler tabii ki belli yönlerden kıyaslanabilir ama bunu magazinleştirip aptalca yarışlar haline getirmek sığlıktır. nazım'la ahmed arif aynı dilin, aynı duyguların şairleri olsa da ap ayrı iki uslubun şairleridir. ahmed arif tepeden tırnağa anadoludur. nazım usta ise bir yanıyla kentlidir.
ahmed arif şiirleri beni daha fazla vursa da, nazım hikmet şiirlerinin her biri edebi sanat eserleridir.

nazım'ın çözemediğim ve onun gözümde bu yanı daha da büyüten bir gizemi vardır. nazım aslında tepeden tırnağa kentli bir adamdır. desesi paşadır. nazım doğru dürüst anadolu'ya gelmemiştir bile. ama sanırım o da, anadolu'yu ahmed arif kadar iyi bilir. kendisini tam bir halk çocuğu olarak yetiştirmiştir.
''türk köylüsü'' isimli bir şiiri vardır ki, nice büyük sosyal bilimcinin koca koca kitaplarda çözümleyeceğini o bir şiirde anlatmıştır.

türk köylüsü

topraktan öğrenip
kitapsız bilendir,
hoca nasreddin gibi ağlayan
bayburtlu zihni gibi gülendir.
ferhad'dır,
kerem'dir,
ve keloğlan'dır.
yol görünür onun garip serine,
analar, babalar umudu keser.
kahbe felek ona eder oyunu.
çarşambayı sel alır,
bir yâr sever
el alır,
kanadı kırılır
çöllerde kalır,
ölmeden mezara koyarlar onu.
o, "yunusu biçâredir,
baştan ayağa yâredir,"
ağu içer su yerine.
fakat bir kerre bir derd anlayan düşmesin önlerine
ve bir kerre vakterişip :
"-gayrık, yeter!.."
demesinler.
ve bir kerre dediler mi:
"israfil surunu urur
mahlukat yerinden durur",
toprağın nabzı başlar
onun nabızlarında atmağa.
ne kendi nefsini korur
ne düşmanı kayırır,
"dağları yırtıp ayırır,
kayaları kesip yol eyler âbıhayat akıtmağa..."
Güven Sözlük