modern yaşam

batılıların kültürü ile kültürlenme değildir. dünya üzerinde var olan en iyi imkanların yaşamın kolaylaştırılması, refahlığı sağlayıcı, toplumun mutluluğunu amaçlayan etmen, araç ve gereçlerin kullanılarak başka toplumlardan hayat standardı açısından geride kalınmayan, mümkünse üst düzeylere ulaşmış olan hayat biçimidir.
insanı kuşatılmış bir varlık haline getirecek sorunları da beraberinde taşıyan aktüel yaşam biçimi. oysa insan folkforik yanı olan bir varlık olarak da tanımlanır.
bok gibi yaşamdır. mis gibi köy hayatı varken.
kölesi olduğumuz hayat biçimi.
çalış, kazan ve harca zincirlemesine sahip olan ve sahip olma güdüsünün şişirildiği bir düzendir.
Güven Sözlük