metafizik

nesnel bir karşılığı olmayan, pozitif bilimler aracılığı ile temas edilemeyen doğaüstü şey veya şeyler.
bölümü olsa okurum. 4.00 ortalama getirmeyen uzay boşluğuna düşsün öyle de iddialıyım.
kökeninde bilinmeyeni metalaştırma daha sonra fiziksel evrende bilim ile tanmlatabilme amacı güden düşünce sistematiğidir. bir nev-i yol gösterici...
ancak gelişme ve sonuç bölümlerinde popülist kavramlara çok mağruz kalıp gizem ve açıklanamayanlar olguları amacı dışında kullanılması ile toplumun korkutularak yönetilmesi hedefine evrilmiş sistematiktir aynı zamanda.
Güven Sözlük