merhamet

arthur schopenhauer'ın yazdığı mükemmel bir felsefi eser. birbirlerine zıt fakat bir okadar da muhtaç olan haz ile acının felsefi perspektifteki mükemmel yorumu. az bilinen fakat, okuyanı orijinal kılacak kitaplardan.
dilimizde kullanılan arapça kökenli bir kelimedir. bir insana acımak ve kötü durumda olmasından üzüntü duymak anlamında kullanılır. herşeyin olduğu gibi fazlası zararlıdır.
vicdandan gelir, olmayana insan denemez.
Güven Sözlük