materyalizm

varlığı yalnızca madde ile ilişkilendiren, madde ötesi ya da madde ile ilişkilendirilemeyecek her şeyi reddeden felsefi akım. örnek olarak canlılarda bulunan sevgi, sadakat, aşk, korku gibi duyguların tamamını kimyasal bir takım madde hareketlerine indirger, tüm soyut kavram veya durumların karşısında keskin bir maddi realite arar.
evrende gerçekleşmiş ve henüz anlaşılamamış her olguyu madde temelinde açıklamaya çalışan felsefi bir görüş/akım. bu görüşe yapılan en keskin eleştirilerden bir tanesi, bilinç kavramının maddi gerçekliğinin henüz tespit edilememiş olmasıdır.
varlığı madde olarak betimleyen akım.
herşeyi maddesel olarak algılamamız gerektiğini metafiziksel her şeyin kabul edilemez olduğunu savunan görüş
Güven Sözlük