marksizm

kutsal kitabı daskapital, önderi karl marx olan bir din veya siyasal ideoloji.
bu sakalıyla ünlü beyefendi devletin tarihsel aşamalarını şu şekilde sıralamıştır :

-ilkel komünal toplum
-feodal toplum
-kapitalist toplum
-sosyalist toplum
-komünist toplum

komünizm aşamasının ardından aslında bir anarşizm vardır, 6. gizli aşamadır diyebiliriz. komünist toplumda oluşan bilincin bir zaman sonra çok üst düzeylere çıkacağı ve artık devlete gerek kalmayacağı öngörülür.

he gel gelelim, feodal toplum aşamasını yaşamadan başarılı bir kapitalizm süreci geçiren toplumların varlığı, bu devletin aşamaları hikayesini zora sokmuştur.
insanın özgürleşmesiyle ilgilenen siyasal felsefe akımıdır. bu felsefe akımına adını veren karl marx'tır.
komünist manifesto ile din, das kapital ile bilim özellikleri taşıyan, kurucuları karl marks ve friedrich engels olan düşünce akımı. diyalektik materyalist felsefe, ekonomi politik (kapital) ve bilimsel sosyoloji'ye dayalı disipliner bir yapıya sahiptir.
diyalektik materyalizme dayanan bir felsefi ve siyasal akım. sınıflar arası mücadeleyi ve bunun bir sonucu olarak proletarya diktatörlüğüne geçiş yapılacağını söyler. devamında ise sınıfların ortadan kalkarak toplumsal ve ekonomik bir eşitliğin geleceğini (komünizme geçiş) ortaya koyar.
Güven Sözlük