marksizm

kutsal kitabı daskapital, önderi karl marx olan bir din veya siyasal ideoloji.
insanın özgürleşmesiyle ilgilenen siyasal felsefe akımıdır. bu felsefe akımına adını veren karl marx'tır.
komünist manifesto ile din, das kapital ile bilim özellikleri taşıyan, kurucuları karl marks ve friedrich engels olan düşünce akımı. diyalektik materyalist felsefe, ekonomi politik (kapital) ve bilimsel sosyoloji'ye dayalı disipliner bir yapıya sahiptir.
diyalektik materyalizme dayanan bir felsefi ve siyasal akım. sınıflar arası mücadeleyi ve bunun bir sonucu olarak proletarya diktatörlüğüne geçiş yapılacağını söyler. devamında ise sınıfların ortadan kalkarak toplumsal ve ekonomik bir eşitliğin geleceğini (komünizme geçiş) ortaya koyar.