ludwig wittgenstein

kanımca 20. yüzyılın en önemli filozofu olmakla birlikte, dil felsefesi alanında muhteşem çalışmalar yapmış avusturya doğumlu deha.
Güven Sözlük