laser

light amplification by stimulated emission of radiation 'ın kısaltması (radyasyonun stimüle yayınım yoluyla ışığın yükseltilmesi)*.

elektronların stimülasyonu sonucunda meydana gelen eşfazlı (koherent) ışık yayınımı lazer olarak adlandırılır.
Güven Sözlük