kudüs'ün başkent ilanı

vadedilmiş topraklar olarak bilinen sınırları, kendilerinin hakkı olarak gören israiloğulları, bu hakkı kutsal kitaplara dayandırmaktadırlar. tüm kutsal kitaplarda (semavi), malum bölgenin o ırka tanrı tarafından verildiği bilinir. hatta tanrı'nın o ırkı koruyacağı onları diğerlerinden üstün kıldığı da tüm semavi kitaplar da geçmektedir.bunun üzerine de bu işgali yapan israiloğllarına hristiyan cephesinden ses çıkmamasının sebebi hristiyanların kendi kutsal kitaplarını tanımaları ve ona uymalarıdır. ancak buna karşı çıkan islam alemi kendi kitaplarında ne yazdığını ya bilmiyor ya da işine gelmiyor.
bu kadar çelişki ve zulmün olduğu başka inançlar var mı?
dinler bu dünyada ki kan ve nefretin tek sorumlusudur. herkes kendi inancının doğruluğu ile böbürlenip, karşısındaki diğerlerini kafir ilan ediyor, kendini üstün görüp herkesi katlediyor.
aklın ve mantığın hakim olduğu bir dünyada bunlara yer yok.