komünizm

bitkiden toprağa, denizden dağlara, üretim araçlarından mülkî herhangi bir varlığa kadar her şeyin kamuya ait olduğu toplum düzeni.
devlet mekanizmasının ortadan kalktığı, sosyalizm'den sonraki aşama. sınıfsız ve ortak mülkiyete dayalı bir toplum modelidir.