ironi

söylenen ya da yapılan eylemin, tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme ciddi görüntüsü altında, karşıt söylenceyi ya da eylemi, çelişki noktasına çekmeyi hedeflemektir.
eski yunanca da eironeía'dır. söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir.
Güven Sözlük