ironi

söylenen ya da yapılan eylemin, tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme ciddi görüntüsü altında, karşıt söylenceyi ya da eylemi, çelişki noktasına çekmeyi hedeflemektir.