ii. mehmet

namı değer fatih. yaptığı askeri icraatları saymak ile bitiremeyeceğimiz çağının en renkli en entelektüel hükümdarı ve kişisi olan fatih bilime ve sanata verdiği önem ve ilgisi dikkate değer en önemli özelliğidir. birçok dili her yönüyle bilmesi, birçok eseri anadillerinde okuması onu o çağın en renkli kişisi yapmaktadır. ayrıca deist olduğu iddiaları da güçlü bir şekilde varlıklarını sürdürmektedir.
osmanlı döneminde, ordu ve halk tarafından en sevilmeyen padişah olduğu söylenmektedir. oğlu 2. bayezıd'a umarım babası gibi olmaz denildiği rivayet edilir. ayrıca en entelektüel padişah olarak bilinir.
çağ kapatıp açan yüzlerce yıldır yıkılamayan bizansı yıkan, aynı zamanda hz. muhammedin hadisini yerine getiren padişah.
gemileri karadan yürüten padişahımızdır.
kendisi osmanlı devrinin yükselme dönemi padişahlarından olup ak şemseddin'in öğrencidir. çağında yaşayan alim sayıdır çoktur. bunda esas etken ilme hazır ortam sağlama gayretidir. kendisi bir devrin en iyi temsilcisidir. ilber ortaylı bunun şöyle söyler.

" bir devirden söz ederken hep en iyisini temsilci kabul ederiz."
mahlası avni olan padişahtır .
molla gürani ve akşemsettin 'in fatihi fatih yapan hocalar olduğunu söylemiştir. yedi dil bilen tek osmanlı padişahıdır.
konstantinopolisi fethettikten sonra ünvanları arasına "kayzer-i rum" yani roma imparatorunu eklemiş olan padişah. tüm osmanlı padişahları arasında en entelektüel olmasının yanı sıra, en sevilmeyenidir aynı zamanda. yalnız dünya tarihine adını derin derin kazıtmıştır. avrupanın günümüzde dahi türklerden nefret etmesinin temel sebebi bu adamdır. zira onların en sevdikleri, kıymetli kızları olan konstantinopolisi ele geçirmekle kalmamış, aynı zamanda ona defalarca tecavüz etmiştir. okullarda okuduğumuz tarih kitaplarında değinilmese de istanbul fethedildikten sonra şehrin aylarca askerler tarafından yağmalandığı söylenir. mermerden bir konstantinopolisi alıp, ahşap bir istanbula çevirmiştir. aynı zamanda fatih, türkleri hiç sevmemektedir. hatta hakaret olarak "bre türk!!" sözünü kullandığı rivayet edilir. sonuç olarak tarihte çok ama çok önemli bir şahsiyettir fakat tarih kitaplarında anlatıldığı gibi iyilik timsali, muhteşem bir insan asla olmamıştır. herşeye rağmen dünya tarihinde "fatih" ünvanını ondan daha çok hakeden bir hükümdar yoktur.
Güven Sözlük