higgs bozonu

bir diğer adı "tanrı parçacığı"dır.
higgs bozonu, kütleleri olmayan atomlara kütle kazandıran işlemin adıdır, yani hiçliğe kütle kazandırma çalışmasıdır.
hiçbir şey yoktan var olamaz ve de var olan hiçbir şey yok olamaz diyenlere, al bunu anlat şimdi şeklinde playdoh misali yumuşakca bir hale getiren çalışma.
cern'deki bilim adamlarının kaynak yaratmak için uydurdukları parçacık.
paralar hesaba yatınca konu hakkında konuşan tek bir bilim adamı bile kalmadı.
peter higgs'in 'tanrı yok parçacığı' olarak isimlendirdiği lakin yayıncısının gelecek tepkileri hesaba katarak 'tanrı parçacığı' olarak kayda geçirdiği, evrendeki kütlenin sorumlusu olan alandır.