galat-ı meşhur

''meşhur yanlış'' anlamına gelen söz. herkesin doğru kabul ettiği ama aslında yanlış olan şeyler için kullanılır.
(bkz: galat-ı meşhur lugat-ı fasihten evladır)
gelecekte “maruziyet” kelimesinin bu kategoriye gireceğini düşündüğüm kavramdır.
Güven Sözlük