enzim

lisede çokça duyduğumuz şekliyle: biyolojik katalizördür. kimyasal tepkimeleri hızlandıran ve tepkimelerden değişmeden çıkan, genellikle protein yapılı birimler.
Güven Sözlük