emprizm

bilginin yalnızca deney ve tecrübe ile elde edilebileceğini savunan görüş. rasyonalistlerin öne sürdüğü "doğuştan gelen bilgi" argümanını reddeder.
Güven Sözlük