düşün düşün boktur işin

anadolu insanının atalarının vasatlığını gösteren atasözü.

düşünen insana bir anadolu'lunun bakış açısı.
Güven Sözlük