din

tarih boyunca karşımıza binlerce hatta daha fazla bir biçimde karşımıza çıkmıştır. günümüzde tanrının kurallarını ve kaidelerini belirlediği bir yaşam biçimi olarak bilinir. insanların tanrıda geldi kutsal sözler ve adamların belirlediği şekilde yaşamlarını idare ettikleri sistemin genel adıdır. günümüzde ki bazı dinleri domuz,içki,zina,hırsılık gibi şeyleri yasaklayarak toplumsal düzeni sağlama amacı gütse de kendinden olmayan ve kendinden olan insanların hayatını da zindana çevirmektedir. aslına bakacak olursak dinler ortaya çıktıları coğrafyalara bağlı olarak şekillenip gelişmişlerdir. toplumların bağlı bulundukları bölgelerin özellikleri taşıyan gelenek ve kültürlerinin bir çatı altında toplanmış haline günümüzde din demekteyiz. tanrıya kurbanlar veren ibadet ve savaş gibi yükümlülükleri meşru kılan bu kavram ne kadar yanlış olursa olsun toplumların yapılarını, kültürlerini, sanatlarını öğrenebilmek ve onları tanıyabilmek adına herkesin öğrenmesi gereken bir sistemdir. ama asla uygulanmasının zorla olmaması gerekmektedir.
tarih kitaplarında karşımıza çıkan ilk formları genel itibariyle insanoğlunun dünya ve evren üzerindeki bilgisinin kısıtlı olması sebebiyle; göğe, gökyüzüne, yıldızlara, güneşe, doğa olaylarına, geceye olan hayranlığı/korkusu, bilinmezlikleri ve anlam yükleme çabasıyla ortaya çıkmış inançlar bütünü.

baştaki formlar gelenek usulü devam ederken yıllar geçtikçe, yeni keşiflerle ve özellikle yazının ortaya çıkmasıyla derli toplu din olarak adlandırılan sayılı inançlar ortaya çıkmış ve pek azı hala hayatını sürdürmektedir.
genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlakî öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibâdetler bütünü.
Güven Sözlük