determinizm ve özgür irade paradoksu

bunun farkında olmanın bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceği paradoks. kötüleri, hırsızları, tecavüzcüleri, katilleri , teröristleri veya size herhangi bir şekilde kötülük yapmış insanları ele alalım. determinizmin özgür irade ile çeliştiğini bilseniz dahi, bu insanların yaptığı eylemleri eleştirmeye, yanlış şeyler yaptıklarını ifade etmeye, hatta elinizden gelse bu insanlara cezasını kendi elleriniz ile vermeyi istersiniz. fakat determinizme göre bu kişilerin bu suçları işlemesi kaçınılmazdır ve determinizm çerçevesinde her şeyi kendi "iradeleri" dışında gerçekleştirmişlerdir. o halde bu insanların suçsuz olduğu, hatta hukuk sisteminin bile gereksizliği savunulabilir. ne dersek diyelim, eylemi biz veya bir başkası da yapsa, özgür irade ile yapıldığını varsayıyoruz. günün birinde özgür olmadığımız bilimsel olarak kanıtlansa dahi, özgür olduğumuzu varsayarak yaşamaya devam edeceğiz.
kuantum fiziği kanunları dahilinde olmadığını düşündüğüm paradokstur..
determinizm kuşatıcılığına inandığımızda asla çözülemeyecek pardokstur.
Güven Sözlük