crispr

düzenli aralıklarla bölünmüş palindromik tekrar kümeleri (crıspr)

bir çeşit dna editleme yöntemi.