çocuk

öyle bir parazit sürüsü düşünün ki önce fiziksel olarak insanları kullanıyor,yıpratıyor. sonra insanlara katlanılamayacak acılar çektirerek onların vücutlarından çıkıyor, daha sonra insanları psikolojik olarak kendine bağlıyor. bütün ilgiyi her zaman üstüne çekiyor. yavaş yavaş önce insanları taklit ediyor, insan dilini öğreniyor ve zamanı geldiğinde insanların kurduğu dünyaya egemen oluyor. ancak tüm insanlar bu işi gönüllü olarak devam ettiriyorlar. neden mi? çünkü çocuk umuttur. insanların yaşadıkları korkunç dünyanın değişebileceğine dair umududur.
dünyanın en önemli varlığı. masumiyet kavramının karşılık bulduğu mucize. ne verirseniz onu alan, ne görürse onu bilen, en iyi şekilde yetiştirilmesi gereken, dünyayı değiştirme potansiyeli olan insan.
en zevkli üretim metotları kullanılarak imal edilen organik yapı.
(bkz:kudret kurtcebe) nin 1999 (bkz:şizofren) albümünü çıkarmadan önce derlenen (bkz:kent ozanları) adlı toplama albümdeki bir parçasıdır. ilk profesyonel şarkısı olmakla beraber albümdeki en dikkat çekici parçalardan biridir.
hukuken 18 yaşın altındaki her birey çocuktur.
insan doğasında ergenliğe kadar olan bölüme verilen ad.
kimi insanlar için işe ergenlik kısmı da dahil edilebilir.
çocuk küçük adam değildir, nasıl yaşlı insanlara büyük çocuk denmiyorsa çocuk çocuktur.
çocuk demek; hayallerini bırakmayan, sorgulamayı hiçbir zaman eksik etmeyen, merak etmeyi bir hayat felsefesi olarak bilen insandır bana göre.
henüz ergenlikle beyni kirlenmemiş saf insan yavrusu.
hep olmak istenendir. içimizde hiç öldürmediğimizdir. bizim masum yanımızdır.

çocuk toplumun aynasıdır aileden önce. gerçekçidir. meraklıdır. nasıl yetişirse toplumlar o uğurda şekillenir.
küçük erişkin olarak düşünülmemesi gereken insandır.
yaklaşık bir buçuk senedir sahip olduğum, bana nefes kesici duyguları yaşatan, aşkın tanımını tekrar yaptıran varlık. varlığın ile mutluyum kızım.
insanın en küçük versiyonu. zamanla büyüyecek ve başına saçma olaylar gelecek.
insan denen canlının palazlanmış türü. yeni doğanına bebek, biraz büyümüşüne çocuk denir.
sadece türkiye'de değil tüm dünyada en çok istismara uğrayan varlıktır. sadece cinsel istismar değil, aile, yakın çevre, ülke istismarına da uğrarlar. daha doğmadan borçlanırlar, geçim sıkıntısı yaşarlar, büyüyünce yapacakları meslek belirlenir vs.
çocuk olmasına izin verin.
bunu yaşamasına izin verin.
çocuk ruhunu küçükken öldürüp büyüdüğünde de onu suçlamayın.
bu kadar kırılmayı hak etmiyorlar.
nazik olan sadece bedenleri değil unutmayın!
insan yavrusu.
18 yaş altı herkes çocuk olarak tanımlanabilir. bilhassa kızlar arasında olmak üzere genç erkeklerden de arkasından çocuk olarak bahsedilmesi yaygındır. bıdı bıdı da hoş çocukmuş gibi.
ırkı omayan tek gerçek.

etrafınızdakilere bir de böyle bakınız.
sıçan gibi üreyen biz ortadoğu toplumlarının paraziti, tüketim çarkının ana yakıtı ve kamusal sistemi çökerten, gelir adaletsizliğine kadar sebebiyet verebilen; planlı, az-öz yapıldığında ileriki hayatlarında insan ırkına öncü olabilecek minik canlılar.
Güven Sözlük