cinsellik

cinsel davranışı, cinsiyetleri konu alan kavram.
iki alt basamağı mevcut; erkek ve kadın cinselliği.

yaygın kullanımı cinsel ilişkiyi ifade eder.
ülkemizde çiftler arasında ve toplum içerisinde bastırılmış bir konudur özellikle de kadınlar açısından.

gelmiş olduğumuz yıllarda bu bastırılmışlığın azaldığı kanaatindeyim ancak bilinçsizlikle azalan bastırılmışlık çok kötü bir durum.

"farklı" cinsel eğilimlere sahip insanlara tahammülümüz yok.
kaldı ki cinsel yaşamını özgür yaşayan -maalesef yine özellikle- kadınlara karşı tutumumuz çok içler acısı.
Güven Sözlük