cern

dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı.
sadece buraya bakarak bile modern dunya 'nin kac sene gerisinde oldugumuzu anlayabiliyoruz.
avrupa nükleer araştırma merkezi.
çok fazla gururumuz burada çalışmıştır. bizden biri olup aralarında faal olarak çalışmaya devam edenleri de vardır. burada sürekli bir şeyler keşfediyorlar.
dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı bu laboratuvardadır. hızlandırılıp bir cisme çarptırılan parçacığın çok büyük bir miktar enerji kaybettiği görülünce iki parçacığı birbirine çarptırıp enerji kaybını minimize etmeyi hedefler. temelde bu tarz deneyler için kurulmuş, maddenin davranışlarını gözlemleyen fizik araştırma laboratuvarıdır.
kütleleri olmayan atomlara kütle kazandıran mekanizma olarak. higgs bozonu'nu bulup, "bununla henüz ne yapacağımızı bilmiyoruz" diyen bilimsel araştırma kurumu.

oysa ben bu haberi ilk aldığımda, insanlara; insanlığın, doğal yoldan oluşumu on milyarlarca yılı bulan gezegenleri, çok yakın bir gelecekte istediği koordinatlarda, çok daha kısa sürede yaşanabilir yeni gezegenler kurabileceği evreye geçtiğini anlatıyordum.
bahçesinde yokoluş ve varoluşu simgeleyen ,hindu dininin şiva tanrı heykeli bulunan kuruluş.
türkiye'nin 2015'ten beri ortak üye olduğu oluşum.
avrupa nükleer araştırma merkezi (cern), nükleer araştırmalar için avrupa konseyi anlamına gelen fransızca "conseil européen pour la recherche nucléaire" sözcüklerinin kısaltmasıdır. 1953 yılında cenevre'de merkezi laboratuvarlar kurulmasına karar verilerek ismi fransızca "organisation européenne pour la recherche nucléaire" ve ingilizce "european organization for nuclear research" olarak değişmiş ancak cern kısaltması değişmeden kalmıştır.

isviçre ve fransa sınırında yer alan ve cenevre şehrine yakın olan cern, dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarıdır. cern’in kuruluş amacı, üye ülkelerin kendi bütçe olanakları ile gerçekleştiremeyecekleri araştırmaları ortak olarak yürütebilmektir. cern, nobel ödüllerine de layık görülen çok önemli bilimsel buluşların yapıldığı bir merkezdir.

cern ikinci dünya savaşından sonra avrupa'nın fizik alanında abd'ye yetişebilmesi için 12 avrupa ülkesinin (belçika, almanya, fransa, danimarka, hollanda, ingiltere, isveç, isviçre, italya, norveç, yugoslavya, ve yunanistan) işbirliği ile 1954 yılında kurulmuştur. kurulduğundan bu yana merkez, çok geniş katılımlı uluslararası işbirliğinin başarılı bir örneği olarak hizmet vermektedir. cern’e üye ülke sayısı2014 yılı itibariyle 21’dir.. bu ülkeler; almanya, avusturya, belçika, bulgaristan, çek cumhuriyeti, danimarka, finlandiya, fransa, hollanda, ingiltere, ispanya, israil, isveç, isviçre, italya, macaristan, norveç, polonya, portekiz, slovakya ve yunanistan’dır. gözlemci olarak katılan ülke/kuruluş sayısı 7'dir. gözlemci statüsündeki ülkeler; amerika birleşik devletleri, hindistan, japonya ve rusya federasyonudur. ayrıca, avrupa komisyonu, unesco ve jınr da cern'de gözlemci olarak temsil edilmektedir. türkiye 1961'den 2015 yılına kadar gözlemci statüsünü sürdürmüş, 12 mayıs 2014 tarihinde cenevre’de imzalanan ve 22.01.2015 tarihli ve 6587 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan “türkiye cumhuriyeti ile avrupa nükleer araştırma örgütü (cern) arasında cern’de ortak üye statüsü verilmesi hakkında anlaşma”ya dair beyanımızı içeren mektup’un dışişleri bakanlığımız vasıtasıyla 06.05.2015 tarihinde cern’e ulaştırılmasıyla birlikte ülkemizin cern’e ortak üyeliği gerçekleşmiştir.

cern laboratuvarlarının temeli hızlandırıcılar ve dedektörler üzerine kuruludur. cern'deki ilk hızlandırıcı 1957 yılında kurulan 600 mev'lik proton hızlandırıcısıdır. 1959'da devreye giren 28 gev'lik proton hızlandırıcısı (proton synchrotron, ps) ise bugün hala kullanılmaktadır. 1976'da işletmeye alınan 450 gev süper proton hızlandırıcısı (super proton synchrotron, sps) ise birçok nobel kazanan çalışmalara olanak sağlamıştır. 1989-2000 yılları arasında hizmet vermiş olan cern’deki en önemli tesis elektron-pozitron çarpıştırıcısıdır (large electron-positron collider, lep) ve bu çarpıştırıcı 100-200 gev enerji aralığında çalışmıştır. bu çarpıştırıcının 2001’de görevini tamamlamasından sonra aynı tünel içinde inşası 2008’de tamamlanan büyük hadron çarpıştırıcısı (large hadron collider, lhc) 4 büyük deney sistemi (atlas, cms, alıce ve lhcb) ile önemli araştırma ve buluşların eşiğindedir. lhc, 10 eylül 2008 tarihinde işletmeye alınmış, meydana gelen bir arıza nedeniyle işletmeye ara verilmiştir. lhc tesisinin resmi açılışı ülkemizin de temsil edildiği bir törenle 21 ekim 2008 tarihinde yapılmıştır. halen lhc’de 7 tev enerjide proton-proton çarpışmaları gerçekleştirilmektedir.

http://www.taek.gov.tr/cern-sanal/740-avrupa-nukleer-arastirma-merkezi-cern.html
Güven Sözlük