cern

dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı.
sadece buraya bakarak bile modern dunya 'nin kac sene gerisinde oldugumuzu anlayabiliyoruz.
avrupa nükleer araştırma merkezi.
çok fazla gururumuz burada çalışmıştır. bizden biri olup aralarında faal olarak çalışmaya devam edenleri de vardır. burada sürekli bir şeyler keşfediyorlar.
dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı bu laboratuvardadır. hızlandırılıp bir cisme çarptırılan parçacığın çok büyük bir miktar enerji kaybettiği görülünce iki parçacığı birbirine çarptırıp enerji kaybını minimize etmeyi hedefler. temelde bu tarz deneyler için kurulmuş, maddenin davranışlarını gözlemleyen fizik araştırma laboratuvarıdır.
kütleleri olmayan atomlara kütle kazandıran mekanizma olarak. higgs bozonu'nu bulup, "bununla henüz ne yapacağımızı bilmiyoruz" diyen bilimsel araştırma kurumu.

oysa ben bu haberi ilk aldığımda, insanlara; insanlığın, doğal yoldan oluşumu on milyarlarca yılı bulan gezegenleri, çok yakın bir gelecekte istediği koordinatlarda, çok daha kısa sürede yaşanabilir yeni gezegenler kurabileceği evreye geçtiğini anlatıyordum.
bahçesinde yokoluş ve varoluşu simgeleyen ,hindu dininin şiva tanrı heykeli bulunan kuruluş.