çerenkov ışıması

nükleer reaktörlerde su içerisinde yavaşlayan ışıktan daha hızlı giden taneciklerin oluşturduğu mavi renkli ışımadır.
Güven Sözlük