bencillik

her ne kadar dünyanın en kötü davranışlarından biri olarak kabul edilse de, insanı meydana getiren milyonlarca hücrenin bencil birer pislik oldukları gerçeğini unutmamak gerekir. bununla birlikte evrim, tamamen bencillerin hayatta kalabildiği bir süreçtir. bu duruma yapılan eleştirilerin en meşhuru, hayatta kalabilmek için yardımlaşan canlılardır ancak, bu yardımlaşmanın temelinde canlının yine "bencilliği" yatmaktadır. dolayısıyla bencillik, yerden yere vurulan bir davranış biçimi olarak tanımlanmaktan ziyade, gerek bilimsel, gerekse felsefi açıdan araştırılmaya değer bir konudur. ne de olsa bugün dünyanınen güçlü devletleri, tamamen bireyci anlayışı temel alan yönetim şekilleri ile yönetilir. bu sistem çalışıyor görünüyor.
karşınızdakinin baskın özellikleri arasındaysa topuklarınızı dötünüze vura vura kaçmanız gerekmektedir.
Güven Sözlük