bakır

bakır (cu), atom numarası 29, erime noktası 1.085 derece, yoğunluğu 8,95'tir. elektriksel iletimde gümüş'ten sonra en yüksek değerlere sahiptir. doğada kolay bulunan, geniş kullanım alanı olan metaldir.
Güven Sözlük