atom

atom, yunanca kökenli bir kelime olup bölünemeyen, parçalanamayan anlamında kullanılmıştır. atom, evrende yer kaplayan her maddeyi oluşturan ve o maddenin temel özelliklerini taşıyan en küçük yapıtaşıdır.
uzun yıllar maddenin en küçük yapıtaşı olarak bilinmesine rağmen, kendisinden daha minnoş olan proton,nötron,elektronun bulunması hatta quarkların bulunması ile ulan oldukça büyükmüş dedirten hede.
Güven Sözlük