atom

atom, yunanca kökenli bir kelime olup bölünemeyen, parçalanamayan anlamında kullanılmıştır. atom, evrende yer kaplayan her maddeyi oluşturan ve o maddenin temel özelliklerini taşıyan en küçük yapıtaşıdır.