ahlak anlayışı

hiç bir din ile ilişkisi olmayan, insanların sosyal hayatlarını iyileştiren etik kavramıdır.
“etik, gerekçeli ahlak kuralı üretir, ahlak ise kuralın kendisidir. etik, iyinin neliği üzerine felsefe dalı iken, ahlak iyi’ye ilişkin kurallardır. bir deyişle etik, ahlak felsefesidir.”
(bkz:tıp etiği el kitabı)
kısaca ahlak sanıldığı gibi herhangi bir dinin kurallarına uymak demek değildir (töre de bi ahlaktır, ama ne din kuralıdır -ne de etiktir-). etik evrensel, ahlak kültüreldir. o toplumun kendine ait kurallarıdır.
ülkemizde bir değneğin sürekli uzayan iki ucu gibi birbirine zıt iki farklı düşünce yapısı içeren kavramdır. bu durum da toplumda birbirini anlamayan, anlamak istemeyip sadece ayıplayan empati yoksunu grupları oluşturmuştur.

tüm bu karmaşa içerisinde dini olduğu için ahlaka ihtiyaç duymayan kesim beni tiksindirmektedir.
Güven Sözlük