adam smith

iskoç asıllı, ekonomist ve aynı zamanda filozof olarak sıfatlandırılan adam. liberalizmin babalarından biri olarak görülür ve ayrıca ulusların zenginliği isimli harika kitabın yazarıdır.
ekonomide ve doğal olaylarda bir düzen olduğunu savunan iskoçyalı bir felsefe profesörü.
iktisadın babası olarak anılır. hem siyasi hem iktisadi çerçevede liberalleşmeyi savunur. herhangi bir kesimin faydasını değil tüm ülkenin faydası ve refah düzeyi ile ilgilenmiştir.
klasik iktisadın babasıdır, ''ulusların zenginliği'' en önemli eserlerindendir.
kısacası adam'dır..
dilimizde adam simit diye okunur.
derslerde en çok kafımıza kazınan adamlardandır. bir de keynes vardı dimi.
Güven Sözlük