a priori

deney ve tecrübeden bağımsız olarak var olan bilgi türü. bunun tam karşıtı olarak a posteriori gösterilir ve felsefe tarihinde bu iki kavram çok büyük tartışmalara yol açmış, üzerine yüzlerce kitap yazılmıştır.
immanuel kant'ın doğuştan gelen bilgiye verdiği isim. ancak kant diğer bir çok rasyonalist filozofun aksine, a posteriori yani deney ile öğrenilen bilgiyi de reddetmemiştir.
a priori ile ilgili hep aklımda olan bir soru vardır konuşacak hiçbir konu kalmadığında ortamda sorulacak sorulardan biridir benim için.
'zaman,tanrı ve uzam a priori olarak bilinebilir mi?'
tanrıya ulaşmanın mümkün olmadığı bilgi edinme türü. ancak matematik gibi tanrısal mükemmellikteki bilgiyi edinmemizi sağlamış, gönüllerimizde yer edinmiştir.
Güven Sözlük